آدرس اینترنتی خود را کوتاه کنید

توضیحات بیشتر

لول چیست؟

لول یک سرویس هوشمند، رایگان و بدون تبلیغات برای کوتاه کردن لینک است که می توانید لینک های بلند خود را کوتاه کنید و لینک کوتاه شده را در همه جا به اشتراک بگذارید.
به عنوان مثال لینک کوتاه شده سایت دیجی کالا، lul.ir/d است که با وارد کردن آن در مروگرتان به سایت دیجی کالا هدایت خواهید شد.
شما می توانید پس از کوتاه کردن لینک های خود، آنالیز جامعی از کسانی که بر روی لینکتان کلیک کرده اند را مشاهده کنید.

شروع کنید